Nov 16, 2007

This is what I want to be remembering when I go to Tatry this weekend:

The heavens are telling of the glory of God;
And their expanse is declaring the work of His hands.
Day to day pours forth speech,
And night to night reveals knowledge.
There is no speech, nor are there words;
Their voice is not heard.
PS 19:1-3

Nebesá rozprávajú o Božej sláve,
obloha svedčí o diele jeho rúk.
Deň dňu odovzdáva zvesť,
noc noci zvestuje poznanie
bez reči, bez slov,
nepočuť ich hlas.
Ž 19,1-3